-A A+A

462: Rüyada Allah'u Teâlâ Görülebilir mi?

SORU

Rüyada Allah (subhanehu ve teâlâ)’yı görmek mümkün müdür?

CEVAP

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Ehl-i sünnetin inançlarından biri de, rüyada Allah Teâlâ’nın görülmesinin mümkün olduğudur. İbn Teymiyye (rahimehullah) bunun, Âdemoğullarının akıllılarının genelinin kabulünde ittifak edip sadece sapık Cehmiyye fırkasının inkar ettiği bir hakikat olduğunu belirtmiştir. (Bkz: Beyânu Telbîsi’l-Cehmiyye, 1/73)

Kişi imanına göre Rabbini görebilir. Şöyle ki; eğer imanı güzel/güçlü ise Rabbini güzel bir surette görür. Ama imanı zayıfsa, imanına münasip olan bir surette görür. En güzel imana sahip olan Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem): “Rabbimi (rüyada) en güzel surette gördüm” (Tirmizî, Taberânî, Dârimî) demiştir. 

Ancak rüyada görülen, bizatihi Allah Teâlâ olmayıp kalbindeki imana göre kişiye hayal ettirilen (Allah’mış gibi gösterilen) bir surettir. Dolayısıyla rüyada görülenin Allah Teâlâ’ya benzeyen bir suret olması gerekmez.

İmam Nevevî (rahimehullah) Müslim şerhinde (15/25) Kâdı İyâd’ın (rahimehullah) şöyle dediğini aktarmıştır: “Alimler, rüyada Allah Teâlâ’nın görülmesinin caiz ve sahih olduğunda ittifak etmiştir.” 

İmam Beğavî (rahimehullah) “Şerhu’s-Sünne”de (12/227), zamanındaki Şâfiîlerin şeyhi olan hocası Huseyn b. Muhammed Ebu Ali el-Merverûzî’nin (rahimehullah) şöyle dediğini nakletmiştir: “Rüyada Allah’ın görülmesi caizdir/mümkündür… Şayet kişi Allah Teâlâ’yı kendisine cenneti veya mağfireti veya ateşten kurtulmayı va’d eder olarak görmüşse, (bilsin ki) Allah’ın sözü haktır, va’di doğrudur. Şayet kendisine bakar olarak görmüşse, bu O’nun rahmetidir. Eğer Allah’ı kendisinden yüz çevirir bir halde görmüşse, bu da Allah’ın o kişiyi günahlardan sakındırması demektir… Eğer ki rüyada Allah ona dünya metâından bir şey vermiş ve o da almışsa bu, musibet, sıkıntılar ve bedenine isabet edecek olan hastalıklar demektir. Bu belalar sebebiyle kişinin ecri büyür. Bu belalar içerisinde debelenip durur ve ta ki Allah Teâlâ onu rahmete ve güzel akibete sevkeder.” 

Dünya’da Allah Teâlâ’yı uyanıkken ise hiç kimse göremez. -Bazı sofiler gibi- kim gördüğünü iddia ederse o kimse yalancıdır. Ahirette ise müminler uyanık bir halde gözleriyle ayan beyan apaçık bir şekilde Allah Teâlâ’yı göreceklerdir.

Ve’l-hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

3 Oca, 2020 Ömer Faruk
Etiketler: Allah, Rüya, Teâlâ