Haleb/Millah
11 Eki, 2017
Haleb/Leramun
28 Eyl, 2017
Sehl Gab
15 Ağu, 2017