567 Sesli Dinle -A A+A

426: "Allah Allah" Diye Bir Zikir Var mıdır?

Soru:

Selamun aleykum hocam Allah Allah diye bir zikir sünnette var mıdır? Cezekumullahu hayr.

Cevap:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Tarikatlar içerisinde yaygın bir zikir çeşidi olan -toplu bir şekilde açıktan veya tek başına gizli olarak- “Allah Allah” demek, ne hayırda en önde/en hırslı olan sahabe arasında, ne de onların yolunu takip eden sonraki nesiller arasında bilinmeyip, dinde sonradan icat edilmiş bid’at bir zikirdir.

Sofiler, bu zikrin dinde meşru olduğunu ispat sadedinde: “…De ki: Allah. Sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar!” (En’âm 91) ayetini delil alırlar. Şayet bu kimseler ayetin tamamını biraz dikkatlice okusalardı, “De ki: Allah” cümlesinin “De ki: Musa’nın getirdiği kitabı indiren Allah’tır.” anlamında olduğunu Allahu A’lem anlarlardı.

İleri sürdükleri başka bir delil ise Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şu hadisidir: “Yeryüzünde “Allah Allah” denilmeyinceye kadar kıyamet kopmaz.” (Muslim)

Halbuki meşhur ve muteber hadis şârihlerinden hiçbiri hadisten böyle bir mana çıkarmamışlardır. Hadis hakkında şu iki yorum yapılmıştır:

1) Öyle bir zaman gelecek ki hiç kimse gördüğü bir münkere karşı çıkmayacaktır.

2) Küfrün, fısk-ı fucûr’un çoğalıp rahatlıkla işlenebileceği o zamanda yeryüzünde Allah Teâlâ’nın adı anılmayacak, tamamıyla unutulacaktır. İşte kıyamet bu şerli kafirlerin üzerine kopacaktır. Nitekim hadisin bir başka rivayeti aynen şöyledir: “Yeryüzünde “Lâ ilâhe illallâh” denilmeyinceye kadar kıyamet kopmaz.” (Ahmed, İbn Hibbân, Hâkim. Hâkim (rahimehullah) şöyle demiştir: “Muslim’in şartına göre sahih bir hadistir.” Zehebî de (rahimehullah) Hâkim’e bu hükmünde muvafakat etmiştir.) Malumdur ki hadisler birbirlerini açıklarlar.

Ve’l-hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

19 Oca, 2019 Ömer Faruk
Etiketler: Zikir, Allah, Bidat